Hướng dẫn lập và bày trí bàn thờ tượng Phật

Lập và bày trí bàn thờ tượng Phật cũng như bàn thờ gia tiên cần đầy đủ đồ thờ cúng cần thiết, sắm lễ sao cho vừa đơn giản vừa trang nghiêm.

Nội dung tóm lược

Đặt bàn thờ Phật ở sảnh giữa nhà, cao khỏi đầu, áp lưng vào tường vững chắc. Bàn thờ quay ra cửa (hướng) chính của căn nhà, tức bất kỳ ai, người sống cũng như đã khuất, vừa bước vào nhà là thấy ngay bàn thờ Phật mà thành tâm phụng lễ. Điều này không chỉ lợi lạc cho mọi người trong gia đạo (người còn sống) mà còn cả chúng sanh trong cảnh giới vô vi (trong đó có người đã khuất),nếu gia chủ tu hành chân chánh.

Tuyệt đối không hướng bàn thờ Phật đối diện với lò, bếp, dây treo quần áo, phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc những nơi xú uế, bất tịnh. Không dựa bàn thờ Phật vào tường nhà tắm, nhà vệ sinh, cầu thang.

Bàn thờ Phật nên bày trí sao cho đơn giản mà trang nghiêm, tránh cầu kỳ rối rắm. Cần chuẩn bị:

  • Bình hoa: tốt nhất là dùng hoa sen, hoa huệ. Để bình hoa ở bên phải bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào.
  • Dĩa đựng trái cây: Đặt dĩa trái cây ở bên trái bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào. Dĩa đựng trái cây cúng dường Phật không được dùng cho bàn thờ gia tiên hay dùng cho việc khác (tương tự cho các bàn thờ khác, không dùng qua lại lộn xộn).
  • Chỉ dâng hoa quả cúng đường Phật mà thôi, tuyệt đối không cúng mặn. Không sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ… để dâng cúng trên tượng mẫu mà tạo nghiệp.

AN VỊ TƯỢNG PHẬT:

Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, bày trí sẵn sàng mới thỉnh hình tượng Phật về để an vị. Nhớ rằng thỉnh về ngay tư gia mà thượng Phật lên bàn thờ, làm lễ an vị. Thắp 1 hoặc 3 nén hương, mọi người trong gia đạo quỳ trước chư Phật (bàn thờ Phật) mà khấn rằng:

  • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
  • Chúng con tên… Pháp danh… Tuổi… Ngụ tại….`
  • Nay quỳ trước Phật đài, chúng con xin đảnh lễ an vị Phật tại tư gia… Nguyện hồng ân Tam Bảo 10 phương gia hộ cho mọi người trong gia đạo chúng con nói riêng, pháp giới chúng sanh nói chung được khai tâm mở trí, sám hối nghiệp chướng bao đời, thấm nhuần Phật Pháp mà tu hành tinh tấn đúng theo Chánh Pháp Phật…
  • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
4/5 (3 bầu chọn)