-

Câu đối

Câu đối là thể loại văn biền ngẫu gồm 2 vế đối nhau biểu thị ý nghĩa ngang hàng, phù hợp với nơi thờ phụng như câu đối thờ cho gia tiên, câu đối thờ cho nhà thờ tổ, nhà thờ họ, trường tộc, hay câu đối thờ cho công trình thờ cổ như đình, chùa, miếu, phủ, điện đài.

Các loại câu đối thờ:

  • Câu đối thờ chữ nhật loại thường
  • Câu đối thờ lá lật
  • Câu đối thờ hình quả bầu
  • Câu đối thờ bán nguyệt, kiểu lòng máng ốp cột
  • Câu đối thờ bo khung viền

Một số câu đối thờ phổ biến nhất:

Tổ đức cao minh tư phú ấm
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa
Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước
Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau
Tổ tông gieo trồng nền điền phúc
Cháu con canh tác nết viên tân
Hiếu kính thông tông tổ
Trinh tường tập tử tôn
Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành
Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời
Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu
Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh
Con cháu nhớ ơn vạn đại vinh
Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh
Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh
Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng
Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm
Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm
Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành
Công đức vĩnh truyền tiên thế phả
Thuần bàng bất cải ngã gia phong
Đức trạch trường lưu thiên lý thuận
Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân
Tổ tiên ta dày công xây dựng
Con cháu nhà ra sức trùng tu
Tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh
Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn
Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu
Cúc dục ân thâm Đông hải đại
Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao
Bách thế bản chi bồi chỉ phúc
Nhất gia trữ trục thụ phong thanh
Nhờ thọ đức ông cha đã dựng
Đạo tôn thần con cháu đừng quên
Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh
Trau dồi phúc đức vạn đời tươi
Hiển thị 1 đến 11 trong 11 (1 trang)