Phương án xử lý bàn thờ cũ

Khi không còn nhu cầu sử dụng bàn thờ nữa thì gia chủ cần sắm đồ làm lễ khấn xin dỡ bỏ ban thờ tại địa điểm cũ.

Hướng dẫn sắm lễ trước khi xử lý bàn thờ cũ không sử dụng

Một khi vì lý do nào đó, bàn thờ hoặc bát hương không dùng nữa thì cần thắp hương kính cáo người được thờ: từ nay gia chủ không thờ ngài trên bàn thờ hoặc bát hương này nữa, xin được bỏ đi hoặc đổi cái khác. Vậy thì cách xử lý với bàn thờ và bát hương không dùng nữa như thế nào?

 1. Trước tiên việc sắm lễ tùy tâm (có lễ mặn+Hoa quả+ vàng hương+trầu cau)
 2. Văn khấn:

VĂN KHẤN LỄ DỠ, BỎ BÁT HƯƠNG THẦN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN LINH

Văn khấn lễ dỡ, bỏ bát hương thần thổ công và các vị thần linh, gia tiên

Nam mô a di Đà Phật
Nam mô a di Đà Phật
Nam mô a di Đà Phật

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
 • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần
 • Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân
 • Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần
 • Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần
 • Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần
 • Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là: ……………………….. Ngụ tại: ……………..

Hôm nay là ngày ... Tháng ... Năm ... (âm lịch),chúng con thành tâm sửa biện lễ vật, hương đăng, kim ngân, hoa tươi, quả tốt. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: Trong suốt thời gian qua chúng con công tác, làm việc tại………. đã được sự che trở, phù trì của chư vị Tôn thần. Bây giờ, do chuyển làm việc tại cơ quan mới, ban thờ mới đã được tập trung tại ………………………. nên chúng con xin được dỡ bỏ ban thờ tại …………..

Hôm nay, chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn, bày tỏ lòng thành kính, xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. Chúng con người trần mắt thịt, thành tâm sửa lễ, có gì thiếu sót, chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con.

Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc, mọi việc được hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

 • Nam mô a di Đà Phật!
 • Nam mô a di Đà Phật!
 • Nam mô a di Đà Phật!

Khi đó Thần linh, Gia tiên không còn ngự trên bàn thờ đó hoặc trên bát hương đó nữa. Bàn thờ và bát hương không còn linh, ta có thể dùng vào việc gì cũng được.

Khi một bàn thờ hoặc bát hương không còn thờ nữa thì nó trở về là sản phẩm hàng hóa như bán sẵn ngoài thị trường. Gia chủ có thể bán, cho hoặc dùng vào việc khác. Bát hương có thể dùng để đựng đồ khô hoặc chậu cây cảnh. Bàn thờ có thể bán lại, cũ quá có thể chẻ ra làm củi đun.

Quý khách có nhu cầu mua bàn thờ mẫu đẹp có thể tìm hiểu tại cơ sở sản xuất Đồ thờ cúng uy tín - chuyên nghiệp tại làng nghề Sơn Đồng.

5/5 (3 bầu chọn)