Xem hướng đặt bàn thờ theo tuổi gia chủ chuẩn nhất

Chú ý về hướng đặt bàn thờ để tránh những hướng xấu, phạm phải kiêng kị, hạn chế "rước" vận xui về tiền tài, sức khỏe.
Nội dung tóm lược

Hướng bàn thờ theo tuổi

 • Đặt bàn thờ ở đâu?
 • Xem hướng bàn thờ thế nào?
 • Hướng bàn thờ tốt theo tuổi của gia chủ?

Để trả lời thắc mắc, câu hỏi trên Đồ thờ Tâm Linh chúng tôi đưa ra tư vấn cụ thể về từng trường hợp cụ thể về tuổi và năm sinh để quý khách có thể tham khảo hướng phù hợp. Bạn nên chú ý không đặt bàn thờ ở vị trí Tọa Cát Hướng Hung và Tọa Hung Hướng Hung. Ngoài tuổi thì gia chủ nên chú ý tới vị trí đặt bàn thờ để hạn chế phạm phải vị trí phong thủy xấu, ảnh hưởng tới tài lộc của cả gia đình. Phong thủy bàn thờ tốt phần nào giúp gia đạo an yên, tài lộc vượng, nhân duyên tốt lành, sức khỏe, công việc ổn định.

Các chú ý khi về hướng cần tránh khi đặt bàn thờ

Dựa vào gia chủ - người nam giới trụ cột trong nhà để xem hướng bàn thờ.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Tý

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Tý

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Mậu Tý 1948

 • Người tuổi Mậu Tý nên đặt bàn thờ ở các hướng Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây.
 • Tránh các hướng Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Canh Tý 1960

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Nhâm Tý 1972

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Giáp Tý 1984

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông Nam, Nam, Đông.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Bính Tý 1996

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Mậu Tý 2008

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Sửu

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Sửu

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Sửu 1949

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Tân Sửu 1961

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Quý Sửu 1973

 • Hướng tốt: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Tây Nam, Tây, Tây Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Ất Sửu 1985

 • Hướng tốt: Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Đông, Bắc, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Đinh Sửu 1997

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Dần

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Dần

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Canh Dần 1950

 • Hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Nhâm Dần 1962

 • Hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Giáp Dần 1974

 • Hướng tốt: Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Bính Dần 1986

 • Hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Mậu Dần 1998

 • Hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Mão

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Mão

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Tân Mão 1951

 • Hướng tốt: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Mão 1963

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Ất Mão 1975

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông Nam, Nam, Đông.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Đinh Mão 1987

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Mão 1999

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Thìn

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Thìn

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Nhâm Thìn 1952

 • Hướng tốt: Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Giáp Thìn 1964

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Bính Thìn 1976

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Mậu Thìn 1988

 • Hướng tốt: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Canh Thìn 2000

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Tị

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Tị

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Quý Tị 1953

 • Hướng tốt: Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Ất Tị 1965

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Đinh Tị 1977

 • Hướng tốt: Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Hướng xấu: Đông Nam, Nam, Bắc, Đông.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Tị 1989

 • Hướng tốt:  Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Tân Tị 2001

Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
Hướng xấu: Đông Nam, Đông, Nam, Bắc.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Ngọ

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Ngọ

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Giáp Ngọ 1954

 • Hướng tốt: Đông Nam, Nam, Đông, Bắc.
 • Hướng xấu: Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Bính Ngọ 1966

 • Hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Mậu Ngọ 1978

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Canh Ngọ 1990

 • Hướng tốt: Đông Nam, Nam, Đông, Bắc.
 • Hướng xấu: Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Nhâm Ngọ 2002

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Mùi

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Mùi

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Ất Mùi 1955

 • Hướng tốt: Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Đinh Mùi 1967

 • Hướng tốt: Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Đông Nam, Bắc, Đông, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Mùi 1979

 • Hướng tốt: Nam, Bắc, Đông Nam, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Tân Mùi 1991

 • Hướng tốt: Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Quý Mùi 2003

 • Hướng tốt: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Thân

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Thân

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Bính Thân 1956

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Mậu Thân 1968

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Canh Thân 1980

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Nhâm Thân 1992

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Giáp Thân 2004

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Dậu

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Dậu

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Đinh Dậu 1957

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.
 • Hướng xấu: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Dậu 1969

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Tân Dậu 1981

 • Hướng tốt: Đông Nam, Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Quý Dậu 1993

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Ất Dậu 2005

 • Hướng tốt: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.
 • Hướng xấu: Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Tuất

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Tuất

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Mậu Tuất 1958

 • Hướng tốt: Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Canh Tuất 1970

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Nhâm Tuất 1982

 • Hướng tốt: Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.
 • Hướng xấu: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Giáp Tuất 1994

 • Hướng tốt: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Bính Tuất 2006

 • Hướng tốt: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.
 • Hướng xấu: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Hợi

Xem hướng bàn thờ cho người tuổi Hợi

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Hợi 1959

 • Hướng tốt: Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Đông, Nam, Đông Nam, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Tân Hợi 1971

 • Hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Quý Hợi 1983

 • Hướng tốt: Tây Bắc, Tây, Tây Nam, Đông Bắc.
 • Hướng xấu: Đông Nam, Đông, Nam, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Ất Hợi 1995

 • Hướng tốt: Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.
 • Hướng xấu: Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Phong thủy bàn thờ cho tuổi Kỷ Hợi 2007

 • Hướng tốt: Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.
 • Hướng xấu: Đông Nam, Nam, Đông, Bắc.
5/5 (1 bầu chọn)