-

Tượng phật bà

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát (Phật Bà Nghìn Tay Nghìn Mắt)
5/5 (1 bầu chọn)